Chúng tôi cung cấ

Dạy tiếng Séc cho người Việt

Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực dạy tiếng Séc cho người Việt. Chúng tôi đã tập hợp các tài liệu học và tạo ra hai tập sách giáo khoa cùng các video có thể truy cập được "trực tuyến" miễn phí. Tại C.H Séc, chúng tôi đã thiết lập các khoá học ở trình độ tiếng Séc A0, cho những học sinh ít kinh nghiệm học vì giảng viên của chúng tôi biết cả hai ngôn ngữ. Chúng tôi dạy trẻ em và người lớn từ mức độ A0 đến B1. Chúng tôi đã cùng hợp tác để tạo ra kỳ thi A1 bắt buộc đối với người nước ngoài khi xin vĩnh trú. Chúng tôi cũng là tác giả của các hướng dẫn bằng văn bản về việc dạy tiếng Séc cho người nước ngoài.

Bạn có thể đọc các Điều kiện ràng buộc chung cho các khóa học tiếng theo nhóm của hội SEA-liaison, z. s. tại đây.


Chúng tôi cung cấp các khoá học

  • dạy tiếng Séc dành cho người lớn trình độ A0
  • dạy tiếng Séc dành cho người lớn - chuẩn bị cho kỳ thi A1
  • dạy tiếng Séc dành cho người lớn ở trình độ A2
  • dạy tiếng Séc dành cho người lớn ở trình độ B1
  • dạy tiếng Séc dành cho trẻ em - tiếng Séc của các môn học

Bảng giá

Giá của các khóa học luôn phụ thuộc vào điều kiện và việc thực hiện. Các khoá học được tổ chức chủ yếu trong khoảng thời gian ba tháng là 36 giờ. Nhưng chúng tôi cũng có thể cung cấp các khóa học liên tục, ngắn hơn hoặc "tuỳ theo nhu cầu".