South East Asia – liaison, z. s.

Chúng tôi là cầu nối giữa Cộng hoà Séc và Việt Nam (Đông Nam Á)


South East Asia – liaison, z. s.

Klub Hanoi là hiệp hội của những người quan tâm đến Đông Nam Á và đặc biệt là đến Việt Nam, văn hoá, lịch sử, truyền thống và đời sống cộng đồng của người Việt tại Cộng hòa Séc.

Để biết thêm thông tin về chúng tôi

Mục đích của chúng tôi

Cung cấp thông tin chất lượng cao cho cả hai bên

Thiết lập và phát triển hợp tác giữa các đối tượng từ các nền văn hoá nhất định trên lãnh thổ C.H Séc và nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Đông Nam Á)

Cung cấp văn phòng thông tin và trung tâm giáo dục văn hoá để hỗ trợ sự hội nhập của người di cư ở Cộng hòa Séc

Hoạt động như một người trung gian giữa hai nền văn hoá trong trường hợp giải quyết các vấn đề khó khăn hoặc giải quyết xung đột

Thực hiện các hoạt động phát triển ở Đông Nam Á

Sử dụng kinh nghiệm của mình để xây dựng các đề xuất cho toàn thể xã hội thế giới


Các hoạt động của chúng tôi

Trang web và facebook
Dịch vụ thông tin
Các dự án hội nhập
Công việc giao văn hoá
Các hoạt động tư vấn
Thuyết giảng và triển lãm
Dịch thuật và thông dịch
Các sự kiện nghệ thuật và văn hoá
Các sự kiện thể thao
Hợp tác với các phương tiện truyền thông
Thư viện và ấn phẩm
Sư phạm
Thảo luận và xã hội dân sự
Hợp tác phát triển
Phim và tài liệu
Các lễ hội
Dạy tiếng Séc và tiếng Việt
Giáo dục và đào tạo riêng
Nghiên cứu
Tiếng Việt học
Người Việt Nam – dân tộc thiểu số tại C.H Séc
Trung tâm gia đình


Bạn có câu hỏi?

Chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn các câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất.

Xem các câu hỏi thường gặp

Phòng học và văn phòng

Theo thỏa thuận trước (qua điện thoại, e-mail, tin nhắn trên Facebook)

Praha 1

(Chuông SANGU)
Václavské náměstí 57
110 00, Praha 1

Praha 4

OC Písnice (tầng 2)
Libušská 400/115
142 00, Praha 4

 


Các đối tác của SEA-I

Sự hiểu biết hiện tại của hiệp hội chúng tôi được tạo ra chủ yếu bằng cách kết nối kiến thức và kỹ năng của các sinh viên ngành Việt Nam học với đội ngũ chuyên gia về xã hội học ứng dụng. Ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã và đang theo đuổi các hoạt động ở mức độ chuyên nghiệp cao mà chúng tôi sẽ không thể làm được điều này nếu không có sự trao đổi kinh nghiệm với các cộng tác viên gần nhất hoặc các tổ chức cùng cộng tác. Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là nếu không đáp ứng được cầu và lợi ích cho khách hàng thì chúng tôi sẽ giói thiệu khách hàng này tới các đối tác mà chúng tôi tin cậy và biết về chất lượng công việc của họ. Theo thời gian các nhóm mục tiêu của chúng tôi đã quản lý và tạo ra mạng xã hội chất lượng cao của các tổ chức có liên quan mà sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn.

Xem các đối tác

Bạn có muốn tài trợ trong hoạt động của chúng tôi không?

Xem

Số tài khoản

Chúng tôi hoan nghênh đóng góp hoặc quà tài trợ vào tài khoản ngân hàng tại Česká spořitelna:

2105343359/0800; IBAN CZ41 0800 0000002105343359; BIC – mã swift code ngân hàng: GIBACZPX