Partneři SEA-l

Současné know-how našeho spolku vzniklo zejména propojením znalostí a dovedností studentů oboru vietnamistika a expertního týmu aplikované sociologie. Od počátku naší existence realizujeme aktivity na vysoké profesionální úrovni, což bychom nemohli dělat bez vzájemné výměny zkušeností s našimi nejbližšími spolupracovníky nebo spolupracujícími organizacemi. Principem naší práce je přesměrovat požadavky a zájem klientů, které nemůžeme sami uspokojit, na partnery, jejichž práci známe a jimž důvěřujeme. Postupem času se pro naše cílové skupiny podařilo vytvořit velmi kvalitní sociální sítě relevantních organizací, které tímto představujeme.


Mezi naše dlouholeté partnery patří zejména:

 

Zajišťujeme výuku na následujících vysokých školách:

 • FF UK v Praze – Ústav Dálného východu - předměty Moderní vietnamské texty II a Komunitní tlumočení do vietnamštiny (Mgr. Jiří Kocourek)
 • AKCENT College - Kulturní dějiny zemí jihovýchodní Asie (Mgr. Jiří Kocourek)

Díky našim aktivitám v oblasti interkulturní práce se podařilo sestavit skvělý tým komunitních i soudních tlumočníků, překladatelů, interkulturních asistentů a interkulturních mediátorů. Mnoho z nich je již také díky našemu systému vzdělávání zcela samostatných a uplatňují se ve všech možných sférách podnikatelských i nepodnikatelských aktivit. Mezi naše snad nejúspěšnější projekty patří podpora a spolupráce při zahajování podnikatelských a integračních aktivit společnosti SANGU – www.sangu.eu.

 

Na některých projektech jsme spolupracovali či spolupracujeme na státní úrovni (ČR), zejména se jedná o:

 • Ministerstvo vnitra České republiky – MVČR – www.mvcr.cz
 • Národní ústav pro vzdělávání – NUV – www.nuv.cz

 

Na projektové či lokální úrovni spolupracujeme kromě jiných s následujícími institucemi:

 • Městská část Praha 12
 • Městská část Praha – Libuš
 • Poradna pro integraci Ústí nad Labem - http://p-p-i.cz/
 • Mateřská školka K Lukám

 

Naši aktivní odborní spolupracovníci a externisté:

 • PhDr. Daniela Vodáčková
 • MUDr. Hana Taxová
 • PaeDr. Jitka Jilemická
 • Ing. Mgr. Marie Nováková
 • JUDr. Matouš Jíra
 • Mgr. Dana Moree, Dr.

 

V rámci rozvojových projektů ve Vietnamu jsme spolupracovali s následujícími organizacemi:

 • Česká rozvojová agentura – ČRA – www.czechaid.cz
 • Ministerstvo práce, válečných invalidů a sociálních věcí Vietnamské socialistické republiky – MOLISA – www.molisa.gov.vn
 • Vyšší odborná škola vysokých technologií Hanoj – Trường cao dẳng nghề công nghệ cao Hà Nội - hht.edu.vn
 • Skupina komunikačních technologií VIETCARE - Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ truyền thông VIETCARE

 

Dále spolupracujeme:

 • AKCENT College - www.akcent.cz
 • Ústav translatologie FFUK v Praze
 • Milan Hodek – Paper Jam – www.paperjam.cz
 • Klub Praha v Ho Či Minově Městě