Výuková videa

Co potřebují děti od narození do 6 let života?

První díl dvoudílné série videí o vztahu rodiče a dítěte, konkrétně: co nejvíce potřebuje dítě od narození do šesti let života?

 

Projekt reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207

Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš

   Podporujeme společné chvíle volného času, vzájemné diskuze a získávání zkušeností v různých oblastech mezi různými generacemi a různými kulturami.