Články

Sportem k integraci

Dne 30. srpna 2014 se v Praze-Braníku ve sportovním areálu Hamr uskutečnilo pod záštitou Integračního centra Praha "badmintonové odpoledne" zakončené malým turnajem. Na akci byla též přítomná profesionální trenérka připravená poskytnout cenné rady ohledně pravidel nebo zlepšení herní techniky. Na akci se sešlo kolem padesáti účastníků. Kromě Čechů zde byli účastníci ze zemí jako Vietnam, Rusko, Bělorusko, Indie, Švédsko a dalších.

Nakonec byl zorganizován miniturnaj, jenž byl sice mírně poznamenaný výkonnostní nevyrovnaností účastníků, nicméně i tak byl zábavný, a všichni hráli ze všech sil, že by se za ně nemusel stydět ani Lee Chong Wei. Na třetím místě se nakonec umístilo duo Lubor (VN) a Christian (SWE), druhou příčku obsadily dámy Alisa (RUS) a Žaneta (Bělorusko), po lítém boji s domácími Honzou Komárkem a Ondrou Slówikem hrajícími pod vietnamskými jmény An a Nam.

Radost z vítězství byla nezměrná a takřka vykompenzovala smutek ze skutečnosti, že se akce zúčastnilo jen malé množství Vietnamců a žádní další členové Klubu Hanoi. Tímto aspoň Klubu věnujeme výhru, již se nám ve třetím úporném setu podařilo vydřít.

Nezbývá než podotknout, že kromě okřídleného rčení "sportem ku zdraví" (popřípadě k trvalé invaliditě) se podařilo vytvořit i heslo nové "sportem k integraci", neboť všichni účastníci akce se dobře bavili a zajisté se jim podařilo navázat nová přátelství i získat nové kontakty. Budeme tedy doufat, že tradice podobných sportovních akcí nezanikne a bude se dále rozvíjet.