Partneři SEA-l

Současné know-how našeho spolku vzniklo zejména propojením znalostí a dovedností studentů oboru vietnamistika a expertního týmu aplikované sociologie. Od počátku naší existence realizujeme aktivity na vysoké profesionální úrovni, což bychom nemohli dělat bez vzájemné výměny zkušeností s našimi nejbližšími spolupracovníky nebo spolupracujícími organizacemi. Principem naší práce je přesměrovat požadavky a zájem klientů, které nemůžeme sami uspokojit, na partnery, jejichž práci známe a jimž důvěřujeme. Postupem času se pro naše cílové skupiny podařilo vytvořit velmi kvalitní sociální sítě relevantních organizací, které tímto představujeme.


Mezi naše dlouholeté partnery patří zejména:

 

Na některých projektech jsme spolupracovali či spolupracujeme na státní úrovni (ČR):

 • Ministerstvo vnitra České republiky – MVČR – www.mvcr.cz
 • Národní pedagogický institut ČR – (dříve NUV) – www.npi.cz

 

Na projektové či lokální úrovni spolupracujeme kromě jiných s následujícími institucemi:

 • Městská část Praha 12
 • Městská část Praha – Libuš
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 2
 • Poradna pro integraci Ústí nad Labem – www.p-p-i.cz
 • Mateřská škola K Lukám
 • Mateřská škola Mezi Domy
 • Základní škola Meteorologická
 • Základní škola a mateřská škola Smolkova
 • Základní škola prof. Švejcara
 • Základní škola Rakovského
 • PPP pro Prahu 12 Barunčina
 • OSPOD Praha 12

 

 Zajišťujeme nebo jsme zajišťovali výuku komunitního tlumočení v rámci organizací:

 

Naši aktivní odborní spolupracovníci a externisté:

 • PhDr. Daniela Vodáčková
 • MUDr. Hana Taxová
 • PaeDr. Jitka Jilemická
 • Ing. Mgr. Marie Nováková
 • JUDr. Matouš Jíra
 • Mgr. Naďa Smetanová
 • Mgr. Václav Klepš
 • Mgr. Jan Uhlíř

 

V rámci rozvojových projektů ve Vietnamu jsme spolupracovali s následujícími organizacemi:

 • Česká rozvojová agentura – ČRA – www.czechaid.cz
 • Ministerstvo práce, válečných invalidů a sociálních věcí Vietnamské socialistické republiky – MOLISA – www.molisa.gov.vn
 • Vyšší odborná škola vysokých technologií Hanoj – Trường cao dẳng nghề công nghệ cao Hà Nội– hht.edu.vn
 • Skupina komunikačních technologií VIETCARE – Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ truyền thông VIETCARE

 

Dále spolupracujeme:

 • Ústav translatologie FF UK v Praze
 • Milan Hodek – tiskárna a nakladatelství Paper Jam – www.paperjam.cz
 • Michal Wernisch (autor obrázků a celkové grafiky našeho webu)
 • Patrik vidlák – The RECORDS – www.thererecords.cz
 • Tiskárna FALON
 • Klub Praha v Ho Či Minově Městě

 

Výuka na vysokých školách:

 • (2016-2018): FF UK v Praze – Ústav Dálného východu – předměty Moderní vietnamské texty II a Komunitní tlumočení do vietnamštiny (Mgr. Jiří Kocourek)
 • (2012-2018): AKCENT College – Kulturní dějiny zemí jihovýchodní Asie (Mgr. Jiří Kocourek)