Výuková videa

Odklad školní docházky

Co je to odklad školní docházky? Co je k němu třeba? Proč je v tomto ohledu důležitá komunikace mezi rodiči a MŠ? 

 

Projekt: Integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2021
Dílčí projekt č. 4: Rodiče – děti – škola: odborné tlumočení a překlady, interkulturní mediace a facilitace, odborné poradenství, semináře pro rodiče