Články

Slovník pro interkulturní práci se stal Slovníkem roku 2015

Slovník vznikl v rámci projektu "Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem" realizovaném v letech 2012–2014 nevládní organizací InBáze. Do 22. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 61 titulů, avšak odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, měla ve výběru vítěze jasno.

Slovník pro interkulturní práci je určen všem interkulturním pracovníkům, komunitním tlumočníkům a dalším profesionálům, kteří se věnují asistenci a tlumočení migrantům ve veřejných institucích. Obsahuje více než 1000 hesel z oblastí, se kterými se migranti během svého života v ČR setkávají. Vybraná slovní zásoba se týká např. cizinecké legislativy, pracovního práva, systému sociálního zabezpečení, školství, zdravotnictví, podnikání, bydlení, neziskových organizací, migrace, azylu nebo integrace.

Platnost výkladu mnohých pojmů je časově omezena z důvodu neustálých legislativních a systémových změn (uvedená hesla vychází z legislativy platné v první polovině roku 2014), proto autoři nevylučují možné budoucí rozšíření, prohloubení či další přepracování. Pokud byste při své práci se slovníkem objevili konkrétní možnosti zkvalitnění tohoto díla, autoři uvítají, pokud je kontaktujete prostřednictvím webové stránky Interkulturní práce.

Slovník je koncipován jako překladově-výkladový, což znamená, že k některým termínům je uvedena definice v češtině a v dalším jazyce. Slovník vyšel tiskem v sedmi jazykových verzích: česko-anglický, česko-ruský, česko-španělský, česko-arabský, česko-čínský, česko-vietnamský a česko-mongolský.

Vietnamská verze je volně ke stažení ZDE.

 

Autoři: Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj, Nguy Giang Linh, Nguyen Bao Ngoc, Jiří Kocourek, Nguyen Viet Cuong. InBáze, Praha 2014, 355 s.