Články

Vietnam od paleolitu k Đổi mới

Je tomu 32 let, co vyšel svazek Dejiny Vietnamu od vietnamského historika Nguyen Khac Viena ve slovenském překladu (přel. I. Doležal, vydalo nakl. Pravda). Jde o poněkud tendenční dílo značně poznamenané svou dobou a dnes už velmi nedostačující. Nahradit jej nemohl ani drobný svazek Petry Müllerové Vietnam, vydaný v edici Stručná historie států nakl. Libri (2004). Velkolepá ediční řada Dějiny států, kterou vydává Nakl. Lidové noviny, přinesla v minulých letech už více než 50 obsáhlých svazků, shrnujících historii více než 70 zemí světa. Jistě už nejeden čtenář očekával, kdy se konečně objeví i svazek o Vietnamu. Dnes můžeme říci: je tady!


Dějiny Vietnamu mají 280 stran textu a další desítky stran příloh, v nichž najdeme mj. nezbytný soupis všech panovníků a chronologický přehled základních událostí z vietnamských dějin, ale i úctyhodný soupis vybrané bibliografie a jmenný rejstřík. Maloobchodní cena svazku je 329,- Kč.

O text se podělilo hned několik autorů, vesměs promovaných vietnamistů (s výjimkou 20 stran o česko-vietnamských vztazích). Lucie Hlavatá a Ján Ičo se postarali o starší dějiny, sahající od prehistorických časů až do mingské invaze na počátku 15. století, v období našeho letopočtu navíc s nezbytným paralelním pohledem na vývoj Čamské říše, která se rozprostírala na území dnešního středního a částečně jižního Vietnamu. Tato část podává spolehlivý základní přehled, snad lze jen politovat, že ve srovnání s dalšími, zevrubnějšími částmi působí svým rozsahem poněkud stručně (de facto jen 60 stran).

Další etapu dějin, která zahrnuje pronikání Evropanů do jihovýchodní Asie až po francouzskou kolonizaci a vyúsťuje ve druhé světové válce a japonské okupaci, si vzala na starost další vietnamistka – a japanoložka – Petra Karlová (celkem 90 stran). Poslední část, do níž připadly dvě indočínské války a vývoj VSR od r. 1975 až do dnešních dnů, pojednala její kolegyně Mária Strašáková (85 stran).

Zvláštní kapitola pak samostatně reflektuje vývoj česko-vietnamských vztahů, podobně jako tomu je u většiny jiných zemí, jejichž historie již byla zmapována v řadě Dějiny států. Jejími autory jsou promovaný etnolog s částečnou vietnamistickou formací Karel Kučera a 3. tajemník českého velvyslanectví v Hanoji Roman Musil.

Ve srovnání s ostatními svazky edice Dějiny Vietnamu rozhodně obstojí a ve všech částech přinášejí velké množství u nás dosud nepublikovaných informací. V každém případě se z nich od okamžiku vydání stává jeden z nejdůležitějších tištěných pramenů pro každého, kdo se Vietnamem hodlá zabývat. Je to jediný zdroj, který pojednává takto důkladně a přehledně dějiny země od nejstarších dob až do dnešních dnů. Pokud bychom hledali nedostatky, jde spíše o drobnosti (včetně několika věcných nepřesností v detailech), na něž lze poukázat, ale jež v zásadě neubírají celku na významu. Snad jediná významnější poznámka by se mohla týkat celkového záběru. Je ovšem logické, že rozdělí-li si dějiny jedné země několik autorů, má to za důsledek změny v autorském stylu (zde překvapivě ne tak velké, abych byl spravedlivý), občas sklon k positivistickému výčtu dat (bez nadhledu s hlubší interpretací, jakého dosáhl např. v Dějinách Číny J. K. Fairbank; což je ovšem kromobyčejně vysoko nasazená laťka), a někdy i drobné informační mezery (jako kuriozita budiž zmíněno, že na rozdíl od jiných významných postav se u osoby Ho Či Mina nedozvíme skoro nic ani o jeho původu a mládí, ani o posledních letech jeho života). Nechci však na základě takových malých nedotažení (venkoncem, právě o Ho Či Minovi už jsme si všechno mohli přečíst někde jinde…) snižovat celkový význam svazku, tím spíš, že Nakladatelství LN má ve zvyku při dalších vydáních – která jsou v rámci edice zatím téměř samozřejmá – žádat autory o zanesení oprav a aktualizací všeho druhu.

Za pozornost stojí jazyková bohatost pramenů, z nichž autoři čerpali. Kromě děl v hlavních světových jazycích (angličtina, francouzština, ruština) využívali vydatně i vietnamskou historiografickou literaturu, která má v současné době již velmi solidní úroveň. Petra Karlová díky své hlavní jazykové specializaci navíc obohatila své kapitoly o japonské přítomnosti ve Vietnamu četnými odkazy na japonskou odbornou literaturu. V rozmanitosti použitých zdrojů lze tudíž spatřovat v mnoha ohledech i přednost tohoto svazku. (Ne snad vždy v rámci příspěvku jednoho autora, ale v celku díla.) Jde tudíž o skutečně původní dílo českých orientalistů, už jen tím cenné.

Vydání Dějin Vietnamu je událostí, kterou by neměl přehlédnout nikdo, kdo se o Vietnam jakkoli zajímá.

 

Lucie Hlavatá, Petra Karlová, Mária Strašáková, Ján Ičo: Dějiny Vietnamu. NLN - Nakladatelství Lidové noviny 2008, 360 stran. Doporučená cena 329,- Kč.