Články

Ty a já – dvě srdce

Nguyen Binh, přeložil Petr Komers.
Báseň byla vydána ve sbírce s názvem Tisích oken v edici Květy poezie nakladatelství Mladá fronta v roce 2002.

Tvé srdce je jak krámek lákavý
kde pocestní se krátce zastaví
nemohou spočinout
Mé srdce je jak vor, jejž nese proud
jen s řekou, jedním světem může plout
jen s ní se poplaví

Mé srdce je jak moře bez hranic
jež vstřebá stovky vod, ne tisíc, víc...
z bezpočtu dlouhých řek
Tvé srdce je jak lístek voskovek
jedinou kapku vody nepozře
a nepodrží nic

Mé srdce je jak slunečnice květ
Stotisíckrát se musí obracet
za jedním sluncem jen
Tvé srdce je jak člunek z tkalcoven
střídá nit za nití, sám nedotčen
bez šrámů zůstává