Články

Vietnamské pohádky

Konečně po dlouhých letech vyšla náležitá kniha vietnamských pohádek v češtině. Jde sice o reedici překladů pohádek a pověstí ze 70. let minulého století, avšak v novém kabátě – upravené jazykově, graficky a s novými ilustracemi.

Poprvé vyšla zmíněná knížka v roce 1974, tedy v době, kdy se pozornost celého světa - tehdejší Československo nevyjímaje - obracela k Vietnamu kvůli probíhající válce a intervenci Spojených států; boje skončily v roce 1975 tzv. osvobozením Saigonu a sjednocením země pod nadvládou komunistické strany. Československo se v rámci proklamované spolupráce zemí socialistického bloku zapojovalo do pomoci vietnamské společnosti postižené válkou velmi intenzivně, a to již od 50. let minulého století až do roku 1989.

Vydání vietnamských pohádek a pověstí v té době tedy vůbec nebylo od věci, ale ani jejich současná reedice není. Výše zmíněná československo-vietnamská spolupráce dala u nás vzniknout početné vietnamské komunitě. Děti, které se dnes rodí vietnamským rodičům v České republice, chodí do českých školek a škol, prvním jazykem je pro ně čeština a znají hlavně české pohádky; pohádky ve vietnamštině by si už sotva dokázaly samy přečíst.

V krásné knížce, kterou vydalo nakladatelství Paper Jam ve spolupráci s Václavem Skalníkem (editor) a místopředsedkyní našeho sdružení (redakce) najdete 99 kouzelných pohádek, bajek, mytologických příběhů a historických pověstí Vietů a dalších 9 z více než 60 etnických a národnostních menšin obývajících současný Vietnam.

Nechte se unést do fantastického tajemného světa mocných duchů, nadpřirozených bytostí a podivných kouzel, kde nebešťané sestupují na zem a pozemšťané vystupují na nebesa, kde se lidé mění v květiny a zvířata a kde zvířata vedou spory s bohy, kde bohatství neváží víc než ctnost a kde dobro dojde odměny a zlo trestu.

 

Sebrali a přeložili Iva Klinderová Zbořilová a Odolen Klindera. Ilustrace Helena Wernischová. Vydal Paper Jam 2022, 376 stran.

Kniha k dostání i u nás za 465,- Kč, viz Prodej na našem webu.