Výuková videa

Základy komunikace v českém jazyce pro vietnamské mluvčí

Vážení čtenáři,

vyučujeme český jazyk již od roku 1999. Měli jsme možnost porovnávat výuku pro ty, kteří se již předtím nějaký jazyk učili, pro ty, kteří se češtinu učí jako svůj první cizí jazyk, a dokonce i pro ty, kteří se poprvé v životě něco praktického učí způsobem, který nevede pouze k tomu, že si člověk něco zapamatuje, ale že se jazyk naučí používat v praxi a Češi mu budou rozumět. Odučili jsme již více než 1500 studentů. Někteří z nich se chtěli učit kvůli svému partnerovi, jiní kvůli škole, kvůli povinným zkouškám A1, někteří jen tak ze zájmu. Někteří základy potřebují, aby zvládli zkoušku na úrovni A2, nebo dokonce zkoušku na úrovni B1, potřebnou pro získání státního občanství. Protože v ČR není ani jedna profesionální škola češtiny pro lidi s tak odlišným jazykovým zázemím, jako je vietnamština, rozhodli jsme se své zkušenosti využít při sepsání učebnice a natočení řady výukových videí.

Obojí by Vám mělo pomoci nejen v tom, abyste se naučili slovní zásobu, ale i pochopit lépe český jazyk a smysl vět, který jim Češi dávají. Nahlédnout do základů české kultury, seznámit se se společenskými zvyklostmi, a lépe je tak pochopit. To vše způsobem, který navazuje na znalosti Vietnamců, aby češtině lépe porozuměli. Videa je možné stáhnout zde, i na stránkách www.sangu.eu.

Přejeme příjemnou zábavu při "samoučení" nebo při práci s učitelem.

Autoři