Články

Okresní škola

Nguyen Binh, přeložil Petr Komers.
Báseň byla vydána ve sbírce s názvem Tisích oken v edici Květy poezie nakladatelství Mladá fronta v roce 2002.

Co malí žáčci do okresní školy
spolu jsme denně chodívali kdysi
Z ní cestou domů hlavy bez klobouků
pod listem lotosovým chránili si

To ne ten list, to sama jeho vůně
ve vzpomínkách nás oba zase halí
Motýlům vnukla, že jde o květ vlasů
než svůj sen o něm přede dveřmi vzdali

Odešlas pryč A město osamělo
Okresní škola už tu stojí jiná
Dnes mi, co kdysi bylo mezi námi
lecčím ten motýlí se připomíná