Články

Vietnamská fonetika knižně i na cédéčcích

Studenti, kteří prošli oborem vietnamistika na Ústavu Dálného východu FF UK v Praze v posledním desetiletí, možná po ukončení oboru na mnohé zapomenou, avšak na jednu věc dojista nikoli: nekonečné hodiny fonetiky vietnamštiny v 1. ročníku. Lektorka Binh Slavická má pravdu: "Kvůli své obtížné výslovnosti se vietnamština řadí k velmi těžkým jazykům." Právě díky ní se řada studentů s úskalími artikulace a poslechu nakonec úspěšně vypořádala, a čerstvá učebnice Praktická fonetika vietnamštiny v tom může pomoci všem dalším zájemcům, i těm samouckým.


Skripta nazvaná Praktická fonetika vietnamštiny vydalo v řadě učebních textů UK Praha nakladatelství Karolinum. Svazek má 224 stran a doprovázejí jej dvě nezbytná CD s praktickými cvičeními. Nahrávky stovek vietnamských slabik/slov namluvil vedle Binh Slavické také další rodilý mluvčí, Ngoc Son. Prodejní cena skript i s cédéčky je poměrně přijatelná: 250 Kč, přes internet dokonce ještě o pár desítek korun levnější (www.cupress.cuni.cz).

Teorie

Podstatnou a větší část knihy (130 stran) představují kapitoly zasvěcené teorii:

1. O vietnamštině (představení jazyka, jeho dějinný vývoj ve stručných rysech, jeho zápis)
2. Základní pojmy (obecná fonetika i fonologie, zápis vietnamštiny a jeho vztah k výslovnosti)
3. Vietnamská slabika (její struktura a typy)
4. Tón (včetně grafických znázornění průběhu 6 vietnamských tónů)
5. Popis hláskového systému (každá hláska a dvojhláska zvlášť, jejich popis, pravopis a výslovnost)

Cenná, i když poměrně stručná je 6. kapitola, nazvaná Dialekty (přehled a definice hlavních vietnamských dialektů čítá 6 stran). 7. kapitola, nazvaná Několik pravidel, pak obsahuje různorodé poznámky, místy překračující hranice fonetiky (mj. pravidla psaní vlastních jmen, zmínky o slovních přesmyčkách a zkratkách, fonetická pravidla pro tradiční vietnamské básnické formy). Na konci svazku lze ještě najít užitečný slovníček vietnamských pojmů z fonetiky a fonologie.

Praxe

Praktická část (80 stran) obsahuje cvičení rozdělená do 184 položek – ty jsou pak nahrány jako samostatné "stopy" na dvou discích (první jich obsahuje 86, druhý 98). Nahrány jsou většinou jen "slabičné základy" s příklady v jednotlivých tónech (tj. např. slabika ơi je doprovozena 5 příklady užití v každém tónu: đời, cỡi, cởi, với, ợi), další příklady k procvičení už jsou pouze v textu a bez nahrávky.

Nemohu si pomoci, systém označování jednotlivých stop mi přijde poněkud komplikovaný a někdy až matoucí – každým pěti nahraným slabikám předchází zařazení tohoto typu:
Stopa 46: základ 29
8.4.2.3. Základ č. 29: in [in]

Je to asi jediná skutečná (a z hlediska významu skript zcela okrajová) výtka tomuto svazku – stejná, jaká se v ještě daleko vydatnější míře dala adresovat jinak také mimořádně užitečné učebnici Praktická vietnamština: má-li být totiž učebnice opravdu "praktická", měla by být i při vší odbornosti také jasná a co nejméně komplikovaná nadbytečnými věcmi; vždyť už tak studentovi vysvětlujeme dostatečně obtížnou látku, nač mu dělat obtížným i samo vysvětlení? Nestačilo by prostě: Stopa 46, slabičný základ in [in]?

Praktická fonetika vietnamštiny bude nadále sloužit jako jedna ze zásadních učebních pomůcek pro každého českého zájemce o vietnamštinu, ať už na universitní půdě, nebo mimo ni – jak již řečeno, může být užitečná i pro samouky, pokud ovšem mají skutečně pevnou vůli a nezbytnou vytrvalost. Mohla by však zajímat i ty, již už kursy vietnamské fonetiky s lektorkou Binh Slavickou v minulosti absolvovali – obsahuje totiž řadu dalších, doplňkových i zajímavých informací.

 

Slavická, Nguyen Thi Binh: Praktická fonetika vietnamštiny. Praha, Karolinum 2008, brož., 226 str., 1. vydání, cena 250 Kč.