Články

Informační platforma Podunajský Kompas

Jakým způsobem si zařídit sociální a zdravotní pojištění, kde všude se lze učit český jazyk, jak přihlásit své dítě do školy nebo školky, jaké povinnosti je třeba splnit pro získání trvalého pobytu, kde je možné získat právní pomoc, kde sídlí důležité instituce…, to vše, a ještě mnohem více se cizinec, který přichází do ČR, může dozvědět na webových stránkách informační platformy Podunajský kompas (Danube Compass), která byla dne 28.9.2018 oficiálně spuštěna. Jedná se o nejdůležitější výstup projektu DRIM (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants). Podunajský kompas můžete navštívit na těchto webových stránkách: http://cz.danubecompass.org/ 

Cílem projektu je přispět ke zvýšení možností integrace přistěhovalců v zapojených zemích, kterými jsou Česko, Slovensko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko a Maďarsko. Spuštěná elektronická informační platforma slouží jako zdroj informací, které mohou využít nově příchozí migranti na území všech zapojených států. Naleznou zde nejen aktuální informace o způsobu legalizace pobytu či azylové politice v zapojených zemích, ale například i o daňovém systému, rodinné politice, školství, pracovním právu, kulturních, etických a společenských zvyklostech atd. Unikátnost tohoto projektu spočívá nejen v množství zapojených zemí, ale i v tom, že informační platforma všech těchto zemí je zveřejněna na jednom místě. Podunajský Kompas je vytvořen v jazycích těch skupin přistěhovalců, kteří do dané země přicházejí nejčastěji. V Česku je Podunajský Kompas, kromě češtiny, také v angličtině, ukrajinštině, vietnamštině a ruštině.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroje pro předvstupní asistenci II). Hlavním partnerem projektu v Česku je společnost SPF Group, s.r.o., která se podílí na tvorbě výstupů projektu a odpovídá za zpracování strategických rozvojových podkladů zaměřených na udržitelnost výstupů projektu. Zapojení Česka v projektu je důležité i z toho důvodu, že jsme cílovou zemí pro jinou cílovou skupinou migrantů než například Chorvatsko, Rakousko nebo Německo. Česko má rovněž velmi dobré zkušenosti s integrací vietnamské, či ukrajinské komunity. Přidruženými strategickými partnery v Česku jsou dále nezisková organizace META, o.p.s – Společnost pro příležitosti mladých migrantů a Městská část Praha – Libuš. 

Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny na těchto webových stránkách: http://www.interregdanube.eu/drim.

 

Tisková zpráva SPF Group, s.r.o