Články

Velký učební Česko-vietnamský slovník kompletní!

Dokonáno jest! Právě vyšel 6. a poslední díl monumentálního Velkého učebního Česko-vietnamského slovníku, šest let od dílu prvního. Nezbývá než aplaudovat tomuto dílu, které snad svým rozsahem, záběrem i pracovním nasazením autorů připomíná éru neúnavných obrozenců v čele s Josefem Jungmannem.

Kulturně a osvětově bez pochyby nejaktivnější ze všech českých Vietnamců, pan Nguyễn Quyết Tiến, se podle svých slov na sepsání podobného slovníku domluvil se známým vietnamistou Ivo Vasiljevem již na sklonku roku 2007.  Projekt důkladnějšího dvojjazyčného slovníku byl iniciován především Tienem, který měl zájem vytvořit dva slovníky v obou směrech. To, že se začne směrem česko-vietnamským, navrhl Ivo Vasiljev. Po počáteční nesystematické spolupráci se v roce 2012 oba autoři rozhodli, že do toho šlápnou a začnou na projektu intenzivně pracovat. Jako cíl si dali sepsat 45 hesel každý den. První svazek A-G v rozsahu 568 stran (hesel) vyšel v roce 2013, další tři svazky následovaly pravidelně po roce.

Přestože oba autoři se během práce už od počátku potýkali s četnými zdravotními peripetiemi, považovali svůj projekt za natolik důležitý, že v pravidelné práci nepolevovali. Neodradila je ani prakticky nulová finanční motivace. V říjnu 2016 však Ivo Vasiljev – těsně před dokončením 4. svazku – po nemoci zemřel. A tak od písmene Ř, jímž se čtvrtý svazek uzavírá, zůstal pan Tien na dokončení slovníku už sám. Naštěstí našel pečlivou editorku v další zkušené vietnamistce, Ivě Klinderové, která má navíc mnohaletou redakční zkušenost. Díky tomu se podařilo dotáhnout pátý díl opět v roce následujícím, a vlastně jen poslední 6. díl má oproti každoročnímu rytmu drobné zpoždění, když vyšel právě před pár dny, v červnu 2019.

Pojetí slovníku je přitom značně širší než jen jazykově překladové – místy načrtává až encyklopedické výklady, aby vietnamský uživatel (jemuž je především určen) chápal i kontext výrazů. Možná se pletu, ale zdá se mi, že v 6. díle je těchto výkladových hesel méně než v předchozích svazcích, nicméně i tady najdeme např. vysvětlení, kdo jsou Zuluové nebo kolik kilometrů má tok Volhy. Pokud po prvním díle takto široký záběr budil u leckoho rozpaky, dotažením slovníku do konce už je zjevné, že celá řada měla přeci jen poměrně zřetelnou a důkladně uváženou, byť poněkud netradiční koncepci.

Dle úvodního slova Nguyen Quyet Tiena zahrnuje 6-dílná řada kolem 120 tisíc hesel, a počítám-li dobře, na jejich vytištění bylo potřeba celkových 4337 stran o rozměrech 22x15 cm, přičemž nezahrnuji další desítky stran s vysvětlivkami, dodatky a gramatickou přílohou. Poslední svazek je dokonce doplněn o třicet stránek oprav a doplňků k celému souboru.

Pokora, s níž pan Vasiljev a zejména pan Tien celou práci pojali, láska k jazyku i neuvěřitelná píle, díky níž je celý projekt nyní dotažen do konce, je bez pochyby tím nejvelkolepějším pomníkem dlouholetým česko-vietnamským vztahům. Autoři jím doslova žili každý den po celé roky. Co si pak pomyslet o jejich úvodním předznamenání? Cituji: Považujte prosím tento náš skromný projekt za příspěvek dlouholetému a tradičnímu přátelství mezi našimi národy. Pakliže toto byl ´skromný´ projekt, tak jaké jsou ty naše?

 

Ing. Nguyễn Quyết Tiến: Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt/Velký učební česko-vietnamský slovník – 6. díl V-Ž. Vydal: OSVĚTA – Nguyen Le Hoang, Praha 10. 760 stran

--

Celou sadu slovníků, i jednotlivé díly je možno objednat na e-mailu sea-l@sea-l.cz.

Pokud by čtenáře zajímal rozhovor s Ivo Vasiljevem po vydání 1. svazku, může si ho přečíst zde.

A do třetice - rozhovor s Nguyen Quyet Tienem po vydání celého díla si můžete přečíst zde.