Články

O Vietnamu dětem

Souhlasíte-li s názorem, že každá kultura je jedinečným inspiračním zdrojem a ve stejném duchu je nutné představovat ji i těm nejmenším, pak věnujte pozornost následujícímu článku.

Tři studentky gymnázia v Hradci Králové se zúčastnily každoročně pořádané soutěže talentovaných středoškoláků s názvem Středoškolská odborná činnost a se svou prací Výukový blok pro první stupně základních škol zaměřený na vietnamskou kulturu postoupily do krajského kola. Jaké má zmíněná práce přednosti a jak ji můžete využít i vy?

Jedná se o moderní koncept multikulturní výchovy, jehož cílem je prostřednictvím aktivizačních metod seznámit žáky prvního stupně základních škol s Vietnamem a jeho kulturou.

Jádrem konceptu je několik do celku uspořádaných interaktivních aktivit, které dětem zpestří výuku a prohloubí jejich znalosti o rysech vietnamské kultury. Pedagog, který se rozhodne výukový blok realizovat, však není omezen striktním plánem, naopak má možnost s aktivitami pracovat a přizpůsobit svému stylu výuky a konkrétnímu kolektivu. Důležitými aspekty práce jsou důraz na komunikaci žáků a pedagoga, samostatné myšlení, hravou a nenásilnou metodu, diskuzi, ale i tvůrčí činnost.

Výraznými pozitivy práce jsou rovněž zařazené charakteristiky multikulturních aktivit - práce s xenofobií, práce s kulturními odlišnostmi, seznamování žáků s neznámou kulturou díky komparaci s kulturou českou, vedení žáků k přemýšlení o projevech různého chování příslušníků různých kultur apod.

Výukový blok byl v podání autorek úspěšně uveden do praxe na dvou základních školách. Také vy si můžete práci stáhnout a případně aplikovat. Pokud se rozhodnete blok v jeho celé nebo i ve zkrácené verzi využít, podělte se s námi, prosím, o své zkušenosti či připomínky! Ať už pozitivní či negativní.

 

Slováková, L.; Strnadová, K.; Malíková, K. Výukový blok pro první stupně základních škol zaměřený na vietnamskou kulturu. SOČ, Hradec Králové 2012/2013. Text je trvale umístěn rovněž v rubrice Ke stažení na webu Klubu Hanoi.