Články

O jeskyních, vějířích a jiných věcech tohoto světa

S neobyčejnou radostí si Vás dovolujeme informovat, že se v prodeji právě objevila dlouho očekávaná kniha básnířky Hồ Xuân Hương O jeskyních, vějířích a jiných věcech tohoto světa v překladech vietnamisty a spolutvůrce těchto webových stránek Petra Komerse. Půvabnou knížečku vydalo nakladatelství DharmaGaia.

"Poezie Hồ Xuân Hương (konec 18. až začátek 19. století) patří k tomu nejoriginálnějšímu a nejslavnějšímu, co světu dala vietnamská literatura. Třebaže se z ní stala klasická četba, nic jí to neubírá ani na stále aktuální šťavnaté smyslovosti." Píše o verších překladatel na obálce knihy.

To, že básně Hồ Xuân Hương jsou výzvou nejen pro ostatní umělce, čtenáře, ale i pro překladatele, není žádným tajemstvím. Snad i proto očekávají mnozí s napětím, jak se Petr Komers s troufalými erotickými a mnohoznačnými verši vyrovnal. Doufejme, že se mu podařilo rozlousknout co nejvíce oříšků z náročného díla a nabídnout tak české veřejnosti jedny z nejskvostnějších (a nejšťavnatějších) jadýrek vietnamské literatury.

Texty jednotlivých básní jsou doplněny rozsáhlým poznámkovým aparátem. Překladatel také napsal předmluvu, která vydá téměř na třetinu listů svazku. V ní se dozvíme podrobnosti o autorce a kulturním kontextu veršů.

Chrám Khan Xuan (Đài Khán Xuân)

Do chrámu Khan kdos vstupuje
  v to libé jarní odpoledne
čile a lehce, do těch míst,
  kde pozemský prach neusedne
Zhoupnou se třikrát – zvony zní
  Vždy ozve se hlas pronikavý
Zvrátí se narub najednou
  i nebe v jedné louži bědné
   
Nezměrné moře lásky přec
  v souš nezmění se se vším všady
Bez konce pramen přízně je
  Cit sám ať k sobě blízké svádí
Inu – kde hledat blaženost?
  Kde nirvána je, věčné štěstí?
V devíti chvílích z deseti
  lze blaženým být právě tady