Články

Liberecká strojní fakulta otevřela pobočku v Nha Trangu

Strojní fakulta Technické univerzity v Liberci otevřela dislokované pracoviště ve Vietnamu. Na Technické univerzitě v Nha Trangu začalo studovat bakalářský program Strojírenství 150 studentů. Zájem byl prý přitom zhruba dvojnásobný. První dva ročníky studenti absolvují ve Vietnamu, bakalářské studium pak dokončí v Liberci.

První rok budou studenty vietnamské univerzity a povinně se budou učit češtinu, od druhého ročníku se pak stanou studenty liberecké vysoké školy. Podmínkou pro postup do druhého ročníku je úspěšné složení zkoušky z českého jazyka. Výuka ve druhém ročníku bude totiž v češtině. Bakalářské studium pak Vietnamci dokončí v Liberci, kde budou mít možnost pokračovat dál v magisterských a případně i doktorských programech.

Zahájení výuky ve Vietnamu navazuje podle děkana strojní fakulty Petra Loudy na dlouholetou tradici studia vietnamských studentů v bývalém Československu. Tříletý pilotní program liberecké univerzity podpořilo ministerstvo průmyslu a obchodu 25 miliony korun. Fakulta už vybudovala v Nha Trangu laboratoř a počítačovou učebnu.

Společný česko-vietnamský projekt má na libereckou univerzitu přivést více zahraničních studentů. Ti v současné době tvoří sotva pět procent z více než 9300 studentů, Vietnamců je přitom 47 stejně jako Poláků. Nejsilnější skupinou cizinců jsou Slováci, kterých je přes 200. Liberecká univerzita není podle Petra Loudy ve Vietnamu jedinou zahraniční vysokou školou; v zemi působí i Japonci, Korejci, vzdělání tam nabízejí univerzity z Francie či USA. Rozvíjí se také spolupráce mezi vietnamskými školami a Technickou univerzitou v Ostravě, Ostravskou univerzitou, ČVUT v Praze či Zemědělskou univerzitou v Praze.

ČTK