Výuková videa

Situace ve škole A

Postupem času jsme z našich zkušeností vybrali některé situace, které se ve školách víceméně opakují. Například český učitel vede výklad v jazyce, kterému děti nerozumí, děti na školách tlumočí, jsou kritizovány za nepozornost při hodině apod. Situace jsme zpracovali do formy krátkých ukázek, o kterých lze diskutovat jak s rodiči, tak s s pedagogickými pracovníky. K některým situacím se vyjadřují i odborníci. Videa jsou natočena jako metodická videa určena pro vedení seminářů, nikoli pro širokou veřejnost na sociálních sítích. V případě vašeho zájmu rádi přijedeme videa představit osobně.

Situace ve škole A
  • Uvítání žáků
  • Přednes básně, které žáci nerozumí
  • Vysvětlení elektronické žákovské knížky rodičům
  • Když děti tlumočí učitelům a rodičům
  • Komunikace rodiče se školou

 

 

Projekt reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207

Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš

   Podporujeme společné chvíle volného času, vzájemné diskuze a získávání zkušeností v různých oblastech mezi různými generacemi a různými kulturami.