Články

Česko-vietnamské ilustrované slovníky

V posledních letech se na naší knižní scéně objevilo hned několik učebních materiálů, které jsou určeny k výuce češtiny pro Vietnamce, anebo slouží jako doplňkový materiál pro vietnamské studenty. Zmiňme zde tři tituly, které mohou být užitečné nejen vietnamským studentům, ale i tomu, kdo se naopak z české strany zajímá o vietnamštinu. Spojuje je podobná forma ilustrovaného slovníku.

Nakl. Edika (součást Albatros Media) loni již v reedici vydalo menší příručku 1000 vietnamských slovíček – ilustrovaný slovník z pera Lucie Hlavaté a Binh Slavické (1. vydání 2017, nově 2022). Vázaný sešitek má 136 stran. Těžiště této knížky spočívá v ilustrované části: ta přináší spíše elementární slovní zásobu (jak naznačuje i samotný název knížky) z řady oblastí, jež je demonstrována na kreslených obrázcích, např. lidské tělo, domácnost, dopravní prostředky atd. Díky své názornosti může být tahle knížečka užitečnou příručkou pro začátečníky a mírně pokročilé, v níž student nehledá podle abecedy, nýbrž podle daných témat. Jak rozverně uvádí anotace: „na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte.“

 

Tyto kreslené dvoustrany se však navíc střídají s jinými, na nichž jsou pro změnu (bez obrázků) pouze užitečné "fráze", jak je označuje záhlaví. V důsledku představuje tedy tato příručka spíše mix názorných ilustrací a tradiční konverzace. Nechybí závěrečný 12stránkový slovníček a trochu podivná tabulka s vybranými vidy některých sloves v češtině.

Tento sešitek vyšel paralelně i v dalších jazycích, konkrétně v ruštině, němčině, angličtině, španělštině, italštině, ukrajinštině a také v japonštině. Může jít o vůbec první pomůcku pro toho, kdo vejde do daného jazykového prostředí, v níž možná zalistuje rychleji než ve slovníku či konverzaci. Kapesní formát tomu odpovídá.

xxxxxxxxxx

Nakladatelství Dolanski vydalo podobně pojatou příručku Česko-vietnamský ilustrovaný slovník/Từ điển Séc-Việt minh hoạ, a to dokonce ve dvou dílech (1. díl v roce 2016, reedice 2021) a 2. díl (2019). Jako autorka je pod oběma sešity podepsána sama vydavatelka Jana Dolanská-Hrachová, pod překladem pak Hau Phamová (oba díly) a Nguy Giang Linh (jen 1. díl). Také tyto ilustrované slovníky vyšly přitom v dalších jazykových verzích, konkrétně česko-anglické a česko-ukrajinské. Chystaný třetí díl už pravděpodobně nevyjde.

Každý ze dvou svazků má 142 stran (odečítám dvě reklamní stránky). V tomto případě použila autorka místo kreseb fotografie, přičemž v 1. díle je jich 1600 a ve 2. díle 1800. Většina slovíček zůstává i zde přímo spojena s obrázkem, ale protože slovní zásobu doplňují ještě rámečky s dalšími výrazy z dotyčného tematického okruhu, celkový počet slov je vyšší.

Hlavní témata v 1. díle zahrnují rodinné vztahy, svátky a zásadní životní události; lidské tělo a zdravotnictví; a pak zejména potraviny všeho druhu i s jídelními zvyky – tato kulinářská část tvoří zhruba dvě třetiny sešitku (ovoce a zelenina, nápoje, pečivo, mléčné výrobky, maso, ale také restaurace, cukrárna, bar atd.).

Ve 2. díle dominuje oblečení a móda, bydlení (dům, místnosti a jejich vybavení), koupelna (včetně hygieny a kosmetiky), a také nářadí všeho druhu (dílna a zahrada). Někdy je obrázek nejen užitečný, ale možná i nezbytný: kdo z nás ví, co je okopávačka s hroty nebo tužková páječka? V některých případech jde možná až o příliš specializované věci, na druhou stranu se mi vnucuje pocit, že právě pro nás překladatele, často lidi manuálně nezručné, takové obrázky mají největší smysl. Většina slovíček vychází samozřejmě z běžnější reality.

Xxxx

Názorná forma dvoujazyčné vizuální příručky může pro mnohé být přitažlivější než klasický slovník, a tím, že je zde vždy shrnuta slovní zásoba k vybraným tématům, je nepochybná i její praktická použitelnost. Vedle několika učebnic češtiny pro Vietnamce, které se v posledních letech objevily a jež bohužel vesměs narážejí na řadu konkrétních problémů při použití ve skutečné výuce; a vedle obřího šestidílného Velkého učebního česko–vietnamského slovníku, který se v základní výuce dá použít opravdu jen stěží, slouží tyto svazky jako užitečný a přehledný doplňkový materiál, a to nejen v případech, kdy se Vietnamci učí česky.

 

Hlavatá, Lucie + Slavická, Binh: 1000 vietnamských slovíček – ilustrovaný slovník. Vydalo nakl. Edika (Albatros Media, 1. vydání 2017, 2. vydání 2022). 136 stran. Cena: 229 kč

Dolanská-Hrachová, J.: Česko-vietnamský ilustrovaný slovník/Từ điển Séc-Việt minh hoạ, 1. díl. (vydáno 2016 a 2021). Překlad: Hau Phamová a Nguy Giang Linh. 142 stran. Nakladatelská cena: 259 Kč

Dolanská-Hrachová, J.: Česko-vietnamský ilustrovaný slovník/Từ điển Séc-Việt minh hoạ, 2. díl. (vydáno 2019). Překlad: Hau Phamová. 142 stran. Nakladatelská cena: 269 Kč