Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi (2021 - 2023)

Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi (2021 - 2023)

Projekt tematicky navazuje na předchozí dva projekty rodinného komunitního centra, realizované mezi lety 2017 – 2021. Pokračuje v programu podpory inkluze pro rodiče a děti z řad (nejen) vietnamských imigrantů a jeho aktivitách, inovativní je především v intenzivním zapojení interkulturně zaměřených pracovníků různých institucí pracujících s cizinci.Podporováno

ESF