Články k projektům

Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi

1. července jsme zahájili nový dvouletý projekt s názvem „Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017153, který tematicky navazuje na předchozí dva projekty rodinného komunitního centra, realizované mezi lety 2017 - 2021. Jaké aktivity bude nabízet?

Program podpory inkluze pro rodiny cizinců s dětmi

Program podpory inkluze je přepokládán především pro rodiče a děti (v MŠ, ZŠ) z řad vietnamských imigrantů, ale i dalších národností (čínské, mongolské, běloruské), a to i v přesahu MČ Libuš, protože nárůst cizinců a jejich dětí je sledován v celé Praze; v současné době spolupracujeme se školami v Praze 4, 12, 3, 8, 16, 11.

Zapojení aktérů a vzdělávání jejich pracovníků

Inovativním prvkem nového projektu je intenzivní zapojení „interkulturně“ zaměřených pracovníků různých institucí pracujících s cizinci, tzv. aktérů (ZŠ, MŠ, OSPOD, PPP, NNO apod.); konkrétně učitelů, koordinátorů pro práci s dětmi s OMJ, sociálních pracovníků, interkulturních pracovníků, asistentů advokátů apod. S ohledem na různorodost problematiky je naším záměrem řešit potřeby pracovníků ne obecným školením, ale konkrétními konzultacemi, zapojením do jejich práce s klienty, vždy dle konkrétní potřeby. U učitelů, asistentů a sociálních pracovníků bychom rádi v rámci práce s nimi posílili jejich kompetence v interkulturní a pedagogicko-sociální oblasti, v oblasti duševní hygieny v zátěžových situacích, v povědomí o možnostech spolupráce a síťování aj. Budeme mít možnost jim poskytnout metodickou a odbornou supervizi. Chceme sdílet zkušenosti, řešit oponentury postupů, přenášet příklady dobré praxe, předávat si informace aj. Těšíme se na příležitost vzájemné spolupráce. Naším cílem je vytvořit efektivní platformu aktérů, kteří se budou na práci s cizinci podílet.

Poradenské služby

Vietnamská rodina či rodina cizinců legálně žijící v ČR řeší celou řadu aspektů nejen při výchově dětí. Na základě našich zkušeností předpokládáme poradenství v následujících oblastech:

 • právní pobytová problematika
 • řešení dluhových otázek
 • řešení problémů se zdravotním pojištěním dětí i rodičů
 • domácí násilí
 • špatná příprava dětí do školy
 • nedostatečná rodinná péče
 • jazykové problémy a jazyková diagnostika
 • zdravotní stav a léčba
 • komunikace se školou
 • komunikace s OSPOD
 • vstup dětí do vzdělávacího systému
 • volnočasové aktivity
 • doplňkové vzdělávání a doučování dětí
 • mediace aj.
Workshopy pro rodiče

Ve spolupráci s aktéry a jejich pracovníky plánujeme workshopy pro vietnamské rodiče zaměřené na témata, která se vyskytují při dotazech a řešení kauz nejvíce:

 • péče o zdraví
 • výchova dětí
 • právní problematika
 • školství ČR
 • výchova dětí
 • zdravotnictví ČR
 • interkulturní problémy aj.
Doučování žáků s OMJ

Vzhledem k tomu, že řada vietnamských dětí nezvládá nástup do výuky, má problémy s jazykem, pochopení látky aj., budeme v rámci projektu nabízet doučování žáků v prostorách naší organizace.

Příprava interkulturních videosekvencí

Videa o komunikaci rodičů a škol mají potenciál zmírňování napětí mezi školou a rodinou. Tematicky se budou vztahovat k následujícím oblastem:

 • Komunikace se školou
 • Jak pracovat doma s dětmi
 • Denní režim - rituály
 • Desatero pro předškoláky/prvňáky
 • Desatero pro rodiče
 • Emoce - jak pracovat s emocí každého dítěte
 • Jak se učit / připravovat s dětmi OMJ, když neumím česky? 
 • Mé dítě má „poruchu“ (výslovnost, autismus, dysfázie, logopedická porucha atp.), je jiné?
 • Volný čas a aktivity
 • Rodina a čas doma 
Metodická setkání s partnery

V rámci zefektivnění komunikace mezi jednotlivými aktéry na poli integrace budeme realizovat metodická setkání, v jejichž rámci si zástupci různých organizací mohou vyměnit své názory a vysvětlit svá východiska při řešení konkrétních kauz. Snažíme se chránit děti před tím, aby si o nich instituce pouze přeposílaly zprávy, bez možnosti jejich interpretace na základě srovnání zprávy a skutečného stavu.

 

Termín realizace projektu: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023

 

KOMUNITNÍ CENTRUM INTERKULTURNÍ MEDIACE MEZI ŠKOLOU, RODIČI A DĚTMI

- CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017153

je spolufinancován Evropskou unií.

Vytvoření a realizace inovativního programu nastavení efektivní interkulturní komunikace mezi vietnamskými rodinami s dětmi a subjekty, které s nimi pracují se zapojením mediace a supervize jako nových prvků interkulturní práce.