Články k projektům

(Filtrováno dle kategorie: Rodinné komunitní centrum) - Odebrat filtr

Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš - závěr

31. srpna 2021 jsme ukončili projekt s názvem Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716. Jaké výstupy projekt přinesl?
Více

Inspirace k diskusi odborníků pracujících s osobami s odlišným kulturním zázemím (klienty z vietnamského kulturního okruhu)

V rámci projektu „Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš“, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716, jsme vytvořili metodický sborník pro odborníky pracující s vietnamskými klienty, a to na základě zkušeností naší organizace, jednotlivých interkulturních pracovníků, pedagogů a dalších odborníků (lékařka, psychoterapeut aj.).
Více

Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi

1. července jsme zahájili nový dvouletý projekt s názvem „Komunitní centrum interkulturní mediace mezi školou, rodiči a dětmi“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017153, který tematicky navazuje na předchozí dva projekty rodinného komunitního centra, realizované mezi lety 2017 - 2021. Jaké aktivity bude nabízet?
Více

Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš

Nový projekt s reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716 zajistí poskytování některých aktivit, které byly průběhu trvání našeho projektu rodinného centra v letech 2017 – 2018 identifikovány jako potřebné. V novém projektu nabízíme rodičům a dětem, školám, školkám i dalším odborníkům přicházejícím do styku s (nejen) vietnamskými dětmi a rodiči odborné konzultace, tlumočení a interkulturní mediaci a intervenci.
Více

Česko-vietnamský podzimní ples

Podívejte se na video z našeho Podzimního plesu! :-)
Více