Články k projektům

(Filtrováno dle kategorie: Integrace cizinců - Praha 12) - Odebrat filtr

Integrace cizinců v MČ Praha 12 (2022)

Také letos pokračujeme v další, tentokráte již 5. etapě dílčího projektu s názvem "Rodiče – děti – škola: odborné tlumočení a překlady, interkulturní mediace a facilitace, odborné poradenství" v rámci projektu "Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2022" spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha 12.
Více

Nová videa pro rodiče školáků i předškoláků

V rámci projektu "Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2021", spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha 12, jsme vyrobili několik osvětových videí pro rodiče - cizince, jejichž děti navštěvují české školy a školky.
Více

Integrace cizinců v MČ Praha 12 (2021)

V lednu 2021 zahajujeme další, tentokráte již čtvrtou etapu dílčího projektu v rámci projektu "Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2021" spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha 12. Dílčí projekt nese název: dílčí projekt č. 4 Rodiče – děti – škola: odborné tlumočení a překlady, interkulturní mediace a facilitace, odborné poradenství, semináře pro rodiče. Tento rok jsme se pokusili nabídnout komplexnější služby a přidali výrobu osvětových videí. Aktivity budou probíhat do prosince 2021.
Více

Výstupy dílčího projektu Integrace cizinců MČ Praha 12 (2020)

V průběhu výše zmíněného projektu, jež je dílčí součástí Projektu obce na podporu integrace cizinců - 2020, se nám nově podařilo navázat spolupráci s vietnamskou psychiatričkou, která napomohla při pilotní diagnostice několika dětí. Další rozšíření spolupráce je v plánu na rok 2021.
Více

Integrace cizinců v MČ Praha 12 (2020)

V květnu 2020 se znovu podařilo podpořit poskytování tlumočených odborných konzultací a interkulturních mediací, tlumočení a překladů pro děti, jejich rodiče a školy v Městské části Praha 12. V letošním roce byl projekt doplněn nabídkou seminářů pro rodiče, kteří se zúčastní pilotního testování a konzultací s vietnamským odborníkem. Aktivity budou probíhat do prosince 2020.
Více