Články

Expedice VIETNAM 2011 "objevitelská"

Přírodní rezervace Hon Ba leží jihozápadně od města Nha Trang, asi 400 km severně od Hočiminova Města. Hora Hon Ba (1 547 m n. m.) dala jméno celé rezervaci o rozloze 10.000 ha, tj. přibližně stejně velké, jako CHKO Český Kras anebo Litovelské Pomoraví. Rezervaci tvoří téměř výhradně velmi rozmanitě tvarované horské hřbety, hustě porostlé věčně zeleným horským tropickým pralesem. V nejvyšších partiích se spolu se širokolistými dřevinami vyskytují velmi roztroušeně endemické jehličnany, stále ohrožené ilegální těžbou. Počet druhů vyšších rostlin se bude blížit tisícům, počet druhů mechů, lišejníků i hub  je  těžko odhadnout. Vedení rezervace uvádí, že zde žije řada vzácných rostlin a fauny – 592 druhů rostlin, 255 druhů 88 čeledí čtyř řádů lesních zvířat (savců, ptáků, plazů a obojživelníků) -  zcela evidentně chybí inventarizace všeho živého – to bude prvním úkolem spolupráce Pražské botanické zahrady a Institutu tropické biodiverzity z Hočiminova Města.

Na vrcholu Hon Ba r. 1910 postavil Dr. Alexander Yersin (Pasteurův žák, objevitel původce dobytčího moru) meteorologickou stanici a pokoušel se v jejím okolí pěstovat chininovník a místní léčivé rostliny. Tento pokus se nepodařil a stanice po jeho smrti ve čtyřicátých létech 20. stol. zanikla, její zbytky jsou v pralese dodnes k nalezení. Přesto je oblast velice málo prozkoumaná po všech stránkách, zřejmě hlavním důvodem je velmi obtížná přístupnost – na místo bývalé Yersinovy stanice sice vede "silnice", jediná na území rezervace, na vrcholu stojí napodobenina dávného stavení, bez vody, proudu... Patří turistické firmě, která by sem ráda vozila své klienty. Snad to bude ještě hodně dlouho trvat, než se povede tyto plány realizovat.

Do lesa vedou neznatelné a opravdu obtížně schůdné cesty zvěře a pytláků a těch je (naštěstí) velice málo. Strmé srázy, prudké lijáky, pijavice (snad vůbec nejčastěji potkávaný živočich), horko i chladné větry a k tomu nedostatek turisticky zajímavých objektů jako např. velké květy orchidejí, drzé opice nebo velcí papoušci. Snad něco jako naučná stezka s příslušným výkladem by byla vhodným kompromisem mezi žádoucí propagací biodiverzity a její striktní ochranou.

Předběžné výsledky dvoutýdenního působení expedice BZ totiž ukazují, že rozmanitost rostlin i živočichů pralesů Hon Ba je opravdu impozantní. Tým se seznámil pouze se zlomkem plochy vrcholové partie hory Hon Ba, vzhledem k úžasné rozmanitosti biodiverzity se prostě nedalo postupovat rychleji. Přesto bylo zpracováno 140 druhů rostlin jako herbářové položky pro herbaria v Hočiminově Městě a Praze, fotograficky zdokumentováno více než 200 druhů a ověřen výskyt vyšších rostlin, uváděných v Červeném seznamu IUCN i Vietnamu, jako např. 6 druhů jehličnanů. Mezi nálezy jsou druhy, prvně potvrzené pro Vietnam právě expedicí BZ, nálezy vyžadují další studium a spolupráci s předními světovými odborníky, protože se u některých položek zřejmě jedná o dosud nepopsané taxony. Jen zázvorovitých rostlin bylo zaregistrováno 12 druhů, přes 15 druhů palem, orchideje zrovna nekvetly, ale bude jich určitě více než 100 druhů.

Spolupráce obou institucí touto expedicí právě začala a lze očekávat, že se přírodní rezervace Hon Ba dočká řádné inventarizace flóry i fauny (průzkumu se bude zúčastňovat i Zoo Praha), aby byl podpořen návrh na změnu statutu rezervace na Národní park a tím se ještě zvýší její důležitost z hlediska zachování přirozených oblastí výskytu kriticky ohrožených druhů rostlin a zvířat v jihovýchodní Asii, jejíž význam pro biodiverzitu značně přesahuje své zeměpisné i politické hranice. Je dobře, že tomu přispěje i Botanická zahrada v Troji.

 Článek vyšel na webových stránkách Botanické zahrady v pražské Troji. Zveřejňujeme jej s laskavým svolením tvůrců.