Články

Aplikace Záchranka ve vietnamštině

Dne 13. 5. 2022 byla slavnostně uvedena do provozu aplikace Záchranka ve vietnamském jazyce. Podnět k jejímu překladu vznikl ze spolupráce našeho spolku a Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje.

Členové ZZS Královéhradeckého kraje Erik Vidlák a Martin Praus pro náš tým uspořádali kurz první pomoci a vzájemně jsme se natolik nadchli, že se zrodila spolupráce: jednak v možnosti školit další laiky ve vietnamské komunitě, jednak v usnadnění komunikace hovorů na tísňovou linku, a konečně ve zmíněném překladu aplikace Záchranka do vietnamštiny. Tímto děkujeme překladatelům Nguyen Viet Cuongovi a Jirkovi Kocourkovi a naší kolegyni Tu Velčevové za zprostředkování!

S kolegyní Tu též problěhl rozhovor na téma Vietnamská komunita a specifika zdravotnické a sociální péče v tzv. Healthcastu skupiny HaeR, jež vznikla na podporu zdravotnictví „vzděláváním zdravotníků stran správného teamleadingu a osvětou veřejnosti pravidelným přísunem podcastů“. Zde si můžete poslechnout ukázku, zde celý podcast.

Na překladu aplikace se nakonec podíleli dobrovolníci dvou česko-vietnamských organizací; v mezičase oslovil pro změnu ZZS hl. města Prahy Česko-vietnamský vzdělávací institut, který rovněž nabídl svoji překladatelskou kapacitu ve prospěch vietnamské verze aplikace a s ohledem na množství překládaného materiálu byla jejich nabídka uvítána: „Při stresových a životu nebezpečných situacích si vietnamská komunita volá o pomoc přes známé z různých částí města nebo jim pomáhají tlumočit malé děti. S touto aplikací si ale Vietnamci budou moci zavolat pomoc bez asistence a rovnou ve vietnamštině.“

Z Tiskové zprávy 

Současně s uvedením do provozu vietnamské verze byla uvedena i verze ukrajinská. Jak praví tisková zpráva: „V obou jazykových verzích se snažíme bořit jazykovou bariéru tím, že aplikace nabízí v případě nouze specifikaci problému pomocí ikon v rodné řeči uživatele aplikace odešle tuto informaci jako součást nouzové zprávy spolu s polohou, informací o stavu baterie a síle připojení. Na zdravotnickou záchrannou službu pak tyto informace přicházejí přeložené do češtiny. Jsem moc rád, že můžeme nejen Ukrajincům, kteří utekli před válkou, ale i všem ostatním usnadnit komunikaci se záchrannými službami,“ říká Filip Maleňák, ředitel aplikace Záchranka.

V obou jazykových verzích je také možnost vyplnit zdravotní a osobní informace, které pomohou operátorům zdravotních záchranných služeb při identifikaci volajícího. Aplikace nejen zjednodušuje komunikaci mezi volajícím a operátorem, ale nabízí také přehled pohotovostí, pohotovostních lékáren nebo postupy první pomoci. „Aplikace Záchranka je neodmyslitelný partnerem zdravotnických záchranných služeb, Prahu nevyjímaje. Obzvlášť v hlavním městě budou nyní cenné nové jazykové verze, které usnadní přístup k informacím o první pomoci oběma početným komunitám. Aplikaci už několik let využíváme i pro lokalizaci některých volajících na tísňovou linku a jako užitečný nástroj se ukazuje i možnost nahlédnout prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu na místo události, díky čemuž získá operátor ještě lepší přehled o situaci,“ říká Petr Kolouch, ředitel Záchranné služby hlavního města Prahy.

Implementaci nových jazyků do aplikace Záchranka finančně podpořila Nadace Vodafone Česká republika a Generali Česká pojišťovna. „Vedle občanů Slovenska patří Ukrajinci a Vietnamci k nejpočetnějším menšinám u nás. Ukrajinců je v Česku přes 450 000, Vietnamská komunita čítá asi 65 000 lidí. Další více než půl milion lidí tak má ode dneška snazší přístup k přivolání zdravotnické záchranné služby a jednodušší komunikaci s operačními středisky linky 155 po celé České republice.  A to je podle nás obrovský přínos i budoucnost této aplikace a obecně moderních digitálních technologií v oblasti integrovaného záchranného systému,“ říká Jan Fencl, Nadace Vodafone. Partneři dlouhodobě podporují provoz a vývoj aplikace Záchranka v České republice, která je tak dostupná pro záchranné služby i pro uživatele zcela zdarma. „Podporovat rozvoj aplikace Záchranka je při každé příležitosti velká radost. Poslední inovace rozhodně není výjimkou. Zpřístupnění funkcionalit Záchranky v dalších dvou jazycích považujeme za velmi užitečný počin,“ říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.

 

Aplikaci je možné si stáhnout zde.