Články

Čísi přístav

Nguyen Binh, přeložil Petr Komers.
Báseň byla vydána ve sbírce s názvem Tisích oken v edici Květy poezie nakladatelství Mladá fronta v roce 2002.

Zradila láska mne a zklamal celý svět
Proč pořád věřím jen, že nanovo bych sved’
milovati as?
Zjitra i navečer, tolikrát, jak jde čas
k stejnému přístavu má múza míří zas
dál se vrací tam
A zatím tady jsem jen já a zase sám

Stesku a lítosti jsou plná nebesa

Plná nebesa