Články

Lonely Planet: třetí Vietnam, první Kambodža

Není pochyb o tom, že Vietnam přitahuje stále více českých turistů. Podle údajů vietnamského konzulátu si loni zažádalo o víza zhruba 2500 Čechů, k tomuto počtu však lze směle připočíst ty, kteří si o ně zažádají v jiných zemích, zejména v sousední Kambodži či Laosu, a to už se minimálně na 3 tisíce ročně dostaneme. Dokladem tohoto zájmu je i ochota nakl. Svojtka&Co vydat třetí, aktualizované vydání průvodce Lonely Planet v češtině. Téměř současně s ním se v téže edici objevil i první překlad průvodce po Kambodži, který lze vítat snad ještě víc.

Vietnam

(autoři: Iain Stewart, Brett Atkinson, Damian Harper, Nick Ray) V edici Lonely Planet vydalo nakl. Svojtka&Co, 2014; 510 stran.

Australské vydavatelství Lonely Planet vydává aktualizované verse žádanějších destinací každé dva roky. V češtině se v případě Vietnamu dostává na třetí vydání, a to ve čtyřletém rytmu (1. vydání 2006, 2. 2010, nyní 2014). To svědčí přinejmenším o stabilním zájmu, ba spíše o jeho nárůstu, neboť mezitím se objevily i průvodce po Vietnamu z dalších edic (2008 Rough guide, 2010 Velký průvodce National Geographic), a také monotematické číslo časopisu Země světa (únor 2012).

Nedá se říci, že nové vydání přichází obsahově s něčím zásadně novým proti vydání minulému. Mnoho textů je prakticky totožných, nové lokality se snad ani neobjevují (což je – vzhledem k narůstající nepřizpůsobivosti globálních turistů – asi dobře pro nezmíněné oblasti).

Novinkou je 16 stránek věnovaných odbočce do Kambodži (Siem Reap a chrámy Angkoru), a také živější design a textové rozlišení, o němž jsme se zmiňovali už v nedávných recenzích této edice – vesměs změna k lepšímu. Nová úprava zlepšuje výrazně orientaci v textu. Hojnější rámečky nebo třeba větší barevnost (např. i u mapek) přispívají bez pochyby k čtenářské přehlednosti. Mj. se tu objevuje i nový pokus o 3D plánek (císařský areál v Hue, též angkorské chrámy), snad v zájmu konkurovat edici Společník cestovatele (v překladu vydává nakl. Ikar – v češtině ovšem zatím svazek o Vietnamu a Kambodži z této řady nevyšel), která se vyznačuje právě těmito praktickými ´plastickými´ nákresy.

Nové jsou i některé vsuvky a přílohy (zdá se, že LP si zakládá na tom, že po každé volí jiné téma). Zde např. Regionální speciality, zasvěcené kulinářským pochoutkám ve třech částech Vietnamu, byť jde snad až o příliš stručný přehled (ke každému regionu tři jídla…).

Kambodža

(autoři: Nick Ray, Greg Bloom) V edici Lonely Planet vydalo nakl. Svojtka&Co, 2014; 510 stran.

Vzhledem k tomu, že v české řadě LP vyšlo už přes 200 různých svazků, je překvapivé, že se dosud nedostalo na Kambodžu. Tím spíše, že Vietnam už se objevuje potřetí a průvodce věnovaný Laosu vyšel také již dávno, totiž v r. 2006… V konkurenční řadě Rough guide, vydávané nakl. Jota (2009), už se Kambodža jednou objevila, stejně tak i v edici Velký průvodce National Geographic (2011) – o obou jsme zde referovali. Marná sláva, země s tak jedinečnými a přitažlivými památkami, jako jsou ty angkorské, prostě v této řadě chyběla. Nyní je mezera konečně zacelena.

A právě Kambodži nová grafická úprava LP prospěla – plánky angkorských chrámků jsou podstatně čitelnější v barevně rozlišených konturách, a tyto památky oživují už na samotném papíře. Ke kladům svazku lze přičíst i důraz na etický rozměr, což je poloha, která se z LP v posledních letech pomalu vytrácí, anebo spíš je do značné míry překryta akcentováním povrchních zážitků. Zde ovšem nacházíme i několik odstavců věnovaných zodpovědné turistice (Respektujte zemřelé, V horách našlapujte zlehka) nebo doporučujících způsoby, jak pomoci (Darujte krev, anebo výzva k nahlašování pedofilie). Pravda, trošku se takový zodpovědný přístup tluče se snahou autorů udělat čtenářům z cestování víc zábavu než poznávání – (tak např. provincie Ratanakiri je doporučována hlavně kvůli "zážitkům v džungli plným adrenalinu", podobně se doporučuje možnost zastřílet si na střelnicích za Phnompenhem ze stejných zbraní, jakými se tu před pár desetiletími střílelo na lidi...). Třebaže Lonely planet vychází vstříc novým zážitkovým chutím, pochvalme jej tentokrát, že to vyvažuje i větší snahou o cestovatelskou odpovědnost.

Máme tedy aktualizované svazky týkající se dvou indočínských zemí. Možná by neškodilo přidat k nim překlad nového vydání Laosu – starý svazek už je totiž téměř nesehnatelný. Dle nakladatelského domu Svojtka&Co na něj dojde za dva roky.