Výuková videa

Nemocné dítě ve školce

Další videa přicházejí s tématy nemocné dítě ve školce, dítě s teplotou a základní dovednosti dítěte před nástupem do ZŠ. Các bạn có thể đón xem các video mới với chủ đề như trẻ em bị bệnh ở trường mẫu giáo, khi trẻ em có nhiệt độ cao, các kỹ năng cơ bản của trẻ em trước khi vào trường tiểu học.

V posledních pěti letech se ve vietnamských rodinách v ČR začíná výrazně projevovat specifický vztah k výchově dětí, jenž je výsledkem odlišností zázemí tradičního způsobu života na vesnici a života ve městě v cizí zemi.

Ve venkovském prostředí děti vyrůstají přirozeně mezi ostatními příbuznými a sousedy, své prostředí dobře znají a sami se mohou do něj integrovat. Pokud se ovšem děti z Vietnamu přesunou se svými rodiči do ČR, začne být pro ně integrace a socializace velmi obtížná. Rodiče již nežijí v prostředí, které znají, tudíž toho dětem spontánní cestou příliš předat nemohou, děti k tomu kolem sebe své příbuzné nemají, neboť ti se pohybují převážně v obchodech.

Výchova s porozuměním dítěti, čas s ním intenzivně strávený, názorné vzdělávání, důraz na mluvené slovo, samostatnost, sebepoznání a na vyrovnaný rozvoj osobnosti se ukazují jako velmi potřebné dovednosti, které těmto dětem chybí. A protože se v praxi ukazuje, že vietnamské rodiny u nás mají ze zmíněných důvodů mnohé nesnáze, rozhodli jsme pro ně natočit první krůčky ve spolupráci s dětskou lékařkou, mateřskou školkou a MČ Praha Libuš.