Výuková videa

Před nástupem dítěte do první třídy ZŠ

Z následujícího videa získáte základní informace, které jsou podle nás a podle zkušeností ředitelů a učitelů mateřských škol důležité proto, aby spolupráce mezi MŠ a rodiči probíhala s větším vzájemným pochopením. Zároveň zde naleznete základní informace o systému vzdělávání, přihlašování dětí na školy, běžných požadavcích škol na dítě a rodiče apod. Video je základní vstupní informací pro nově příchozí rodiče, kteří se chystají své nejmenší dítě vychovávat a vzdělávat v ČR.

Obsah:

  1. České školy a děti cizinci
  2. Rozdíly mezi vzdělávacími systémy
  3. Přístup k výchově dětí
  4. Vzdělávání před vstupem do školky
  5. České školky: zápis, spolupráce s rodiči, pravidla