Projekty

Integrace cizinců MČ Praha 12 (2018 - 2019)

Projekt založený na řešení tzv. interkulturních případů a jednotlivých složitých interkulturních intervencí v rámci vybraných institucí, zejména ZŠ v MČ Praha 12. V rámci projektu se mediátoři snaží o efektivnější vzájemné pochopení vzniklých situací a pomoc zúčastněným stranám nalézt řešení (jednání s dětmi "bez pobytu", podněcování rodičů v komunikaci v daných kauzách, motivace rodičů k řešení, prevence nedorozumění způsobených interkulturními rozdíly apod.). Dochází k odborným poradenstvím, tlumočení, mediacím, překladům, koordinaci.Podporováno

P12-MVCR-SEA-l