Projekty

Nová výzva – od interkulturní asistence k interkulturní mediaci (2015)

V návaznosti na školení vlastních aktivních členů v předchozím roce, kteří se vzdělávali na úrovni interkulturní asistence, rozhodli jsme se podpořit celý tým tak, aby byl schopen řešit i komplexní problémy týkající se integrace, komunitního vyjednávání apod. Etablováním interkulturní mediace se SEA-l dlouhodobě věnuje a její rozvoj představuje pro něj novou výzvu. Také imigrační politika ČR začíná využívat nástroj interkulturní mediace, jejímž cílem je minimalizace napětí plynoucího ze setkávání většinové a menšinové kultury a posilování sociální soudržnosti.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.Podporováno

OPPA EU