Projekty

SEA-l – vstup do Evropy a moderních technologií

Cílem projektu je rozvoj kmenových aktivit SEA-l a zajištění další budoucnosti pro celý spolek a jeho aktivní členy. SEA-l patří mezi nejvíce exponovaná informační centra o Vietnamu a vietnamské kultuře v České republice. Nová doba i nástroje si však žádaly rychlejší a efektivnější cestu ke svým uživatelům, proto jsme se rozhodli inovovat rovněž veškerou webovou prezentaci, včetně nabídnutí jejího obsahu nejen v české, ale i v anglické a vietnamské mutaci. Novým webovým stránkám jsme věnovali přehlednější tematickou strukturu, rozcestník pro konkrétní cílové skupiny, moderní design i funkce.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.Publicita


Podporováno

ESF OPZ