Projekty

Spokojené sousedství - česko-vietnamský integrační projekt nejen pro městskou část Praha Libuš (2011-2012)

Projekt se soustředil na řešení konkrétních problémů sousedského a interkulturního soužití mezi českými a vietnamskými subjekty. Systematicky pracoval s obyvateli městské části Praha Libuš (Čechy i Vietnamci) a podporoval je v řešení sousedských sporů a nedorozumění formou mediace, zajišťováním tlumočení a interkulturní asistencí. Součástí projektu byla také práce s médii. Stále jsme připraveni nabízet novinářům nejen informace na výše zmíněné téma, ale i poskytovat kontakty a zprostředkovávat tlumočení.

Projekt byl spolufinancován obecným programem Solidarita a řízení migračních toků.Podporováno

EU