Projekty

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů (2013-2014)

Také v dalším projektu zaměřeném na podporu občanů vietnamské národnosti při vstupu a trvalém zařazení na trhu práce v ČR jsme vyškolili potřebné česko-vietnamské asistenty/ky, po letech opět v Praze. Společně s partnerem projektu VOLONTÉ CZECH jsme tímto programem reagovali jednak na rostoucí požadavky řady veřejných i podnikatelských subjektů (MPSV, MV, Policie ČR, Integrační centra pro cizince ČR, Charita ČR, Dům národnostních menšin, automobilové podniky řady TRW, advokátní a exekuční kanceláře, nemocnice, školy aj.) na zajištění kvalifikovaného oboujazyčného česko-vietnamského asistenta, jednak na požadavky samotných Vietnamců, kteří s námi spolupracovali na řadě projektů jako volontéři, ale chyběl jim odborný základ pro výkon pozic česko-vietnamských asistentů.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.Podporováno

OPPA EU