Projekty

Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR (2011-2013)

V reakci na vývoj situace v oblasti vietnamské migrace do ČR jsme se začali více zaměřovat nejen na integrační aktivity v ČR, ale i na rozvojové projekty ve Vietnamu. V roce 2011 získal Klub Hanoi tříletý projekt rozvojové spolupráce v oblasti reforem odborného vzdělávání.

Projekt byl realizován na základě rozhodnutí České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a podprogramu Podpora trhu práce ve Vietnamu prostřednictvím zvyšování úrovně odborného školství se zaměřením na zvyšování kvality a dostupnosti odborného školství. Dále byl financován z dotace ze státního rozpočtu ČR. Partnery projektu bylo Ministerstvo práce, válečných invalidů a sociálních věcí VSR a Vietnamsko-australské centrum vzdělávání VIETCARE.