Projekty

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Jihomoravském kraji (2014-2015)

Míra integrace imigrantů se liší v závislosti na specifikách každého etnika - odlišné postavení, složité podmínky pro začlenění, kulturní původ, povědomí o právním prostředí ČR atp. Dostupnost informací vede k různé míře sociálního začlenění nebo vyloučení. Pro integraci cizinců, resp. znevýhodněných vietnamských imigrantů ve společnosti a na trhu práce ČR, jsou potřební kvalifikovaní interkulturní asistenti. Projekt byl určený pro mladé Vietnamce z Jihomoravského kraje hovořící česky a vietnamsky, kteří měli zájem stát se tímto interkulturním zprostředkovatelem/kou. Realizovali jsme jej ve spolupráci s partnerem projektu VOLONTÉ CZECH o.p.s a otevřel nám cestu k řadě užitečným kontaktům na Moravě.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.Podporováno

ESF OPLZZ