Články k projektům

Interkulturní vzdělávání v Brně

Klub Hanoi se se svou metodikou interkulturní asistence vydal do dalšího regionu – Jihomoravského kraje.

Ve spolupráci s partnerem projektu VOLONTÉ CZECH o.p.s jsme v listopadu zahájili realizaci projektu s názvem "Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Jihomoravském kraji", reg. č. CZ.1.04/3.3.05/D6.00355, určeného pro mladé občany vietnamské národnosti, kteří v daném kraji žijí. Projekt je plně financovaný z Evropského sociálního fondu, takže veškerá školení jsou bezplatná.

Jihomoravský kraj patří mezi největší destinace pro migraci (nejen) z Vietnamu. Míra integrace imigrantů se liší v závislosti na specifikách každého etnika - odlišné postavení, složité podmínky pro začlenění, kulturní původ, povědomí o právním prostředí ČR atp. Dostupnost informací vede k různé míře sociálního začlenění nebo vyloučení. Pro integraci cizinců, resp. znevýhodněných vietnamských imigrantů ve společnosti a na trhu práce ČR, jsou potřební právě kvalifikovaní interkulturní asistenti.

V rámci projektu poskytujeme pro interkulturní česko-vietnamské asistenty/lektory akreditované kurzy s časovou dotací 150 hodin. Podmínkou je, aby účastníci hovořili oběma jazyky.

Kurz má následující obsah:

 • Základy pedagogiky a didaktiky
 • Základy komunikace
 • Základy řešení konfliktu
 • Lektorské dovednosti 
 • Interkulturní lektorské dovednosti
 • Základy práva
 • Základy české a vietnamské kultury
 • Základy o migraci
 • Interkulturní asistence a tlumočení
 • Zkušenosti z praxe interkulturních lektorů
 • Lektorská činnost u zaměstnavatele

Poskytnutí vzdělání česko-vietnamského interkulturního asistenta a lektora přitom není jedinou předností projektu. Projekt nabízí úspěšným absolventům (po složení závěrečné zkoušky před odbornou komisí) rovněž tréninková pracovní místa u realizátora projektu i zprostředkovaná nová pracovní místa u jiných zaměstnavatelů – veřejných podnikatelských subjektů se zaměřením na Vietnam či migraci z Vietnamu, případně sami mohou začít se samostatně výdělečnou činností v této oblasti a KH jim bude zpočátku nápomocen.

Rádi bychom vytvořili tým pracovníků, kteří budou v kontaktu s místními integračními institucemi, a podpoří tak efektivnější komunikaci a intenzivnější soužití migrantů s ostatními.