Články k projektům

Integrace cizinců v MČ Praha 12 (2021)

V lednu 2021 zahajujeme další, tentokráte již čtvrtou etapu dílčího projektu v rámci projektu "Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2021" spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha 12. Dílčí projekt nese název: dílčí projekt č. 4 Rodiče – děti – škola: odborné tlumočení a překlady, interkulturní mediace a facilitace, odborné poradenství, semináře pro rodiče. Tento rok jsme se pokusili nabídnout komplexnější služby a přidali výrobu osvětových videí. Aktivity budou probíhat do prosince 2021.
Více

Výstupy dílčího projektu Integrace cizinců MČ Praha 12 (2020)

V průběhu výše zmíněného projektu, jež je dílčí součástí Projektu obce na podporu integrace cizinců - 2020, se nám nově podařilo navázat spolupráci s vietnamskou psychiatričkou, která napomohla při pilotní diagnostice několika dětí. Další rozšíření spolupráce je v plánu na rok 2021.
Více

Integrace cizinců v MČ Praha 12 (2020)

V květnu 2020 se znovu podařilo podpořit poskytování tlumočených odborných konzultací a interkulturních mediací, tlumočení a překladů pro děti, jejich rodiče a školy v Městské části Praha 12. V letošním roce byl projekt doplněn nabídkou seminářů pro rodiče, kteří se zúčastní pilotního testování a konzultací s vietnamským odborníkem. Aktivity budou probíhat do prosince 2020.
Více

Výstupy dílčího projektu Integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2019

V průběhu výše zmíněného projektu, jež je dílčí součástí Projektu obce na podporu integrace cizinců - 2019, se nám nově podařilo navázat spolupráci se ZŠ Rakovského, ZŠ Angel a MŠ Hvězdička. Kromě toho nadále pokračovala spolupráce s MŠ a ZŠ Smolkova, ZŠ Písnická, OSPOD pro Prahu 12 (Čechtická), Nemocnice Krč, PPP Barunčina aj. Jaké výsledky projekt v roce 2019 přinesl?
Více

Adaptační program pro imigranty ve výkonu trestu ve Věznici Bělušice

Na základě našich zkušeností z detenčního zařízení v Kynšperku a pokračujícího zájmu o nástroje, které jsme v rámci SEA-liaison vytvořili, rozhodli jsme se k zahájení integračně-resocializačního projektu také ve věznici v Bělušicích.
Více