Články k projektům

Integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2019

V květnu 2019 se znovu podařilo podpořit poskytování tlumočených odborných konzultací a interkulturních mediací pro děti-rodiče a školy v Městské části Praha 12. V letošním roce byl projekt doplněn nabídkou supervizí, konzultací pro učitele a následných seminářů pro školy, které mohou řešit komplexně problematiku inkluze dětí z Vietnamu, Číny a Mongolska. Aktivity budou probíhat do prosince 2019.
Více

Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš

Nový projekt s reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716 zajistí poskytování některých aktivit, které byly průběhu trvání našeho projektu rodinného centra v letech 2017 – 2018 identifikovány jako potřebné. V novém projektu nabízíme rodičům a dětem, školám, školkám i dalším odborníkům přicházejícím do styku s (nejen) vietnamskými dětmi a rodiči odborné konzultace, tlumočení a interkulturní mediaci a intervenci.
Více

Výstupy dílčího projektu Integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2018

V následujícím článku se mohou zájemci dočíst, o které intervence byl v rámci projektu největší zájem a které byly nejvíce využity.
Více

Česko-vietnamský podzimní ples

Podívejte se na video z našeho Podzimního plesu! :-)
Více

ČRo - Mezi námi: Dokonalý vzor (divadlo utlačovaných)

Reportáž ČRo Plus o našem novém představení divadla utlačovaných.
Více