Články k projektům

Integrační kurzy pro vietnamské posluchače

V tzv. integračních kurzech, se budou posluchači moci zdarma učit česky, seznámí se jak s českou kulturou a legislativou, tak se sociální problematikou spojenou s pobytem Vietnamců v ČR a možnostmi jejího řešení. Výuka jazyka bude zaměřena ryze prakticky. Klade si za cíl naučit migranty komunikovat s většinovou společností a s úřady tak, aby byli lépe připraveni na povinné jazykové zkoušky potřebné k získání trvalého pobytu. Do integračních kurzů se mohou přihlásit všichni zájemci.
Více